رضا رویت گفت: در اولین کنگره ملی خانواده در تهران، ۷۰۰ مجموعه مردمی گرد هم می آیند.

نشست خبری اولین کنگره ملی خانواده

گردهمایی ۷۰۰ مجموعه مردمی در اولین کنگره ملی خانواده در تهران، شاهد یک هم افزایی خواهیم بود که هم دستگاه های دولتی از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد استفاده کنند و بالعکس.

بیشتر ...