گردهمایی فعالان حوزه خانواده استان مازندران

نظام خانواده

با سخنرانی  محمد تقی کرمی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

نوزدهم بهمن 1399