گردهمایی فعالان حوزه خانواده استان زنجان

تاثیر تقویت وفاداری در استحکام خانواده

با سخنرانی سرکار خانم مهرناز خسروی

کارشناس و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده

سوم اسفند ماه 1399 ساعت 16:00