رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران عنوان کرد؛

برگزاری کنگره ملی خانواده/ تبیین عملکرد سازمان‌ها در حل مشکلات

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، گفت: از آنجا که این روزها کشور گرفتار مسائل و مشکلات مربوط به خانواده است، زمان برگزاری کنگره خانواده بسیار مناسب و فرصتی برای تبادل نظر در این حوزه است.

سید حسن موسوی چلک درباره برگزاری کنگره ملی خانواده گفت:ما از این کنگره استقبال می‌کنیم زیرا فرصتی برای تبادل اطلاعات و بررسی موضوعات از زوایای مختلف است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی خانواده و چالش‌هایی که در این حوزه با آن روبرو هستیم،زمان برگزاری آن بسیار خوش موقع است و ما می‌توانیم درباره خانواده بیشتر حرف بزنیم.

به گفته موسوی چلک، این کنگره‌ها هرکدام با اهداف خاصی ایجاد می‌شود؛ یا برای اتخاذ راهکارهای جدید یا برای تبیین ونقد وضعیت موجود.این کنگره یک نگاه جامع به موضوعات دارد.

وی با اشاره به پنل نهاد مسئول و حل مسائل خانواده که در آن صحبت خواهد کرد، گفت: در این پنل به بررسی نوع عملکرد سازمان‌ها که برخی قوی عمل کرده وبرخی ضعیف، خواهیم پرداخت ومسائل را ریزبینانه بررسی می‌کنیم.