عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع):

بررسی تفاوت های نگاه اسلامی و غیراسلامی به خانواده در اولین کنگره ملی خانواده

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: در اولین کنگره ملی خانواده تفاوت‌های نگاه اصیل اسلامی به خانواده با نگاه غیر اسلامی بررسی خواهد شد.

عادل پیغامی درباره برگزاری اولین کنگره ملی خانواده به خبرنگار ستاد خبری کنگره ملی خانواده گفت: یک نگاه رایج در تئوری‌های غیر اسلامی به خانواده این است که خانواده اجتماع ۲نفر است برای رفع نیازها. این نگاه اصالت لازم را به خانواده نمی‌دهد.
وی ادامه داد: در نگاه اسلام، به خانواده به عنوان یک نهاد حقیقی اصیل نگریسته می‌شود. این فرض مبنای بسیاری از مطالعات در حوزه خانواده است و خیلی از مسائل با این اصل قابل بررسی و‌ رفع و رجوع است.
به گفته پیغامی، نگاه اصیل اسلامی نوع دید به خانواده را از نگاه تئوریک غیر اسلامی جدا می‌کند و هم اهمیت معرفتی و استراتژیک و سیاست‌گذاری خانواده را به عنوان یک واقعیت به ما نشان می‌دهد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: عدم دقت به این نوع نگرش، برای خانواده آسیب‌زا است، در این کنگره که برای اولین بار برگزاری می شود ما می‌خواهیم مسائل مربوط به همین حوزه‌ها را بررسی کنیم که در صورت پیاده سازی بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به پنلی که قرار است در آن به ارائه مباحث بپردازد گفت: این پنل مربوط به وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها است؛ در این پنل ما مجموعه‌ای از مسائل را در حوزه اقتصادی و مالی خانواده مطرح می‌کنیم. امروز بخش قابل توجهی از مشکلات خانواده ها مباحث اقتصادی و اجتماعی است اما این مسائل را می توان با آموزش و تغییر نگاه کاهش داد و از تبدیل شدن آن به بحران جلوگیری کرد.