معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی :

باید بستر را برای حضور و فعالیت نخبگان در حوزه خانواده مهیا کرد

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی گفت: باید بستر را فراهم سازیم تا اهل فضل و اندیشه و سازمان‌های مردم نهاد، حوزویان و دانشگاهیان وارد عرضه خانواده شوند و به اظهارنظر و ارائه راهکار بپردازند.

ه گزارش ایلنا، کمال اکبری، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی گفت: مهمترین نهاد اجتماعی، نهاد خانواده است و امروزه بر اثر تحولات جهانی در همه دنیا به ویژه ایران، خانواده دچار چالش‌هایی شده است که ضروری است نسبت به برون رفت از آن اقدام شود.

وی با بیان اینکه قطعا خانواده از آسیب ها و خطرات مصون نیست، افزود: باید همه کسانی که دلسوز این حوزه هستند قدم پیش بگذارند و کمک کنند تا این چالش‌ها به حداقل برسد

اکبری ادامه داد: منظور ما بویژه نخبگان و سازمان‌های مردم نهادی است که در حوزه خانواده، مبارزه با آسیب‌ها، کاهش و کنترل آسیب‌ها نقش آفرینی می‌کنند و توانسته‌اند تاکنون منشا اثر بسیار مثبت و موفقی باشند.

 

لینک این مطلب در خبرگزاری