کنگره ملی خانواده برگزار می شود

به گزارش ایرنا بنیاد ملی خانواده روز یکشنبه اعلام کرد: راه‌اندازی «کنگره ملی خانواده» در سراسر کشور از جمله نخستین اقدامات نهادی بنیاد ملی خانواده در راستای ارتقای سطح همکاری جمعی، بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت و هم‌افزایی عناصر مؤثر در حوزه خانواده است.

 

لینک مطلب در خبرگزاری ایرنا