کنگره ملی خانواده برگزار می‌شود

در راستای ارتقای سطح همکاری گروه های مردم نهاد در حوزه خانواده و شبکه سازی به منظور تعمیق فرهنگ خانواده طراز انقلاب اسلامی، کنگره ملی خانواده راه اندازی می شود.

به گزارش خبرآنلاین، راه‌اندازی «کنگره ملی خانواده» در سراسر کشور از جمله اولین اقدامات نهادی بنیاد ملی خانواده در جهت ارتقای سطح همکاری جمعی، بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت و هم‌افزایی عناصر مؤثر در حوزه خانواده و نیز رشد و ارتقاء فعالین و تشکیل جبهه و شبکه‌سازی در راستای گسترش و تقویت نهادهای مدنی و تعمیق فرهنگ خانواده طراز انقلاب اسلامی است.

 

لینک مطلب در خبرآنلاین