فرصتی بی‌نظیر جهت تبادل تجارب و اطلاعات گروه‌ها و فعالین مردمی

کنگره ملی خانواده

موضوع «خانواده» یکی از موضوعاتی است که تصویر ارائه‌شده از آن در نظام اسلامی، تصویری متعالی، الهام‌بخش و راهگشا برای بسیاری از مشکلات کشور در سطح جهانی است.

نظام مقدس جمهوری اسلامی، طلیعه عصری نو از عدالت، پیشرفت و تعالی در همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی است که در بسیاری از حوزه‌ها، رویکردی ممتاز و متمایز از بینش‌های نظام سلطه، در سطح جهانی ارائه نموده است. موضوع «خانواده» یکی از موضوعاتی است که تصویر ارائه‌شده از آن در نظام اسلامی، تصویری متعالی، الهام‌بخش و راهگشا برای بسیاری از مشکلات کشور در سطح جهانی است. با این ‌وجود و علی‌رغم تلاش‌ها و دستاوردها، وضعیت کنونی نهاد خانواده در جامعه ایران با وضعیت شایسته نظام جمهوری اسلامی فاصله زیادی دارد و خانواده امروز گرفتار مسائل پیچیده و متعدد است. 
حل این مسائل، نیازمند تلاشی آگاهانه در راستای تبیین و نهادینه‌سازی ارزش‌های اسلامی در حوزه خانواده در قالب راهبردها و برنامه‌های اجرایی دقیق و متقن و مجاهدت و ثبات قدم درراه اجرای این راهبردها است؛ و البته بسیار روشن است که این مجاهدت و ثبات قدم بدون در نظر گرفتن نقش مردم راهگشا نخواهد بود؛ چراکه "کارهای عمومی و اجتماعی که ارتباط به بدنه‌ی کشور پیدا می‌کند، باید مردم در آن سهیم بشوند و دخیل بشوند. ]و[ اگر چنانچه جنبه مردمی آن قطع بشود، باز این کار به نتیجه نهایی نخواهد رسید... اینجاست که مسئولین باید زمینه‌ها را، مدل‌ها را، فرمول‌های عملی و قابل‌فهم عموم را، فرمول‌های اعتمادبخش را برای مشارکت مردم فراهم کنند. در هر بخشی می‌شود این کارها را کرد... از ابتکار مردم، از فکر مردم، از نیرو و انگیزه مردم، از نشاط جوانی جوانان ما –که قشر عظیم و وسیعی هستند- می‌توانند استفاده کنند؛ این جزو کارهایی است که باید ان‌شاء‌الله با سازوکار شفاف از سوی مسئولین انجام بگیرد( )".
بنیاد ملی خانواده با درک این ضرورت و در راستای عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش نموده است جهت حل مسائل نهاد خانواده ایرانی سازوکار شفاف حضور و نقش‌آفرینی مؤثر مردم در عرصه خانواده را فراهم نماید. راه‌اندازی «شبکه فعالین حوزه خانواده» در سراسر کشور ازجمله اولین اقدامات نهادی بنیاد ملی خانواده در جهت ارتقای سطح همکاری جمعی، بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت و هم‌افزایی عناصر مؤثر در حوزه خانواده و نیز رشد و ارتقاء فعالین و تشکیل جبهه و شبکه‌سازی در راستای گسترش و تقویت نهادهای مدنی و تعمیق فرهنگ خانواده طراز انقلاب اسلامی است. 

بدون شک گردهمایی سالیانه این فعالین می‌تواند فرصت بی‌نظیری را جهت تبادل تجارب و اطلاعات گروه‌ها و فعالین مردمی با یکدیگر فراهم نماید. از همین رو بنیاد ملی خانواده؛ کنگره ملی خانواده را به مثابه یک رویداد مهم و کلیدی در عرصه خانواده در دستور کار خود قرار داده و در نظر دارد اولین رویداد سالیانه خانواده را در 25 و 26 مهرماه 1397 با مشارکت دستگاه‌های مسئول در حوزه خانواده برگزار نماید.